Duyurular > Sigorta Sektöründe Prim Artışı


Önce sigorta sektöründe Kasko branşında prim %50 prim artışı olacağı haberleri yayınlandı. Daha sonra Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) sigortalarında %200 zam haberleri. Tabi ki bu haberler ile hem sigorta sektörü hem de sigortalılar için bir kaos yaşandı.
Kasko sigortaları ile ilgili yayınlanan haberlerden başlayarak durumu özetlemeye çalışalım. Kasko sigortası genel şartları Hazine Müsteşarlığı’nın yaptığı düzenleme ile 1 Nisan 2013 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu düzenlemenin bir kısmı 01 Temmuz 2012 yılında yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunun hükümleri çerçevesinde bir kısmı da tüketici lehine yapılan düzenlemelerdir.
Bu düzenlemeleri 4 ana başlık altında toplarsak;
-Ürün içeriğinin belirlenerek 4 ana ürün şeklinde kasko poliçesinin oluşturulması,
-Poliçe üzerine sigorta bedelinin yazılmayarak hasar anında eksik sigorta uygulanmaması,
-Hasar anında aracın rayiç bedelinin tespitinde, hangi kurumun değerlerinin referans alınacağının poliçe üzerinde belirtilmesi,
-Onarımın sigorta şirketinin mi yoksa sigortalının mı istediği serviste yapılacağı ile orijinal parça veya eşdeğer parça kullanımının poliçe üzerinde belirtilmesi, şeklinde sıralayabiliriz.
Bu durumda sektörde hali hazırda benzer niteliklerde ürünler tüketiciye sunulduğundan ürünlerin içeriklerine göre primler farklılık göstermektedir.
Diğer taraftan, yine basında yer alan ve on kata vardığı iddia edilen ve Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) sigortası prim yükselişine ilişkin haberler de gerçek dışıdır. Sigorta sektöründe ve Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk branşında teminat veren 30 şirket bulunmakta olup, her birinin fiyatları da birbirinden farklılık arz etmektedir. Sigorta şirketleri tarifelerini oluştururken, sürücü yaşı, araç türü ve araç yaşı, ehliyet yaşı, bulunduğu il veya ilçe, önceki yıllarda kaza yapıp yapmadığı ve ödenen hasar miktarı gibi bir çok kriter kullanmaktadır.
Sigorta sistemi, primlerin bir havuza toplanarak bir fon oluşturulması ve ortaya çıkan zararların poliçe şartları kapsamında bu fondan karşılanması üzerine kurulmuştur. Dünya genelinde olduğu üzere, fondan aşırı faydalananlar ile çok az faydalanan hatta hiç faydalanmamış kişilerin havuza aynı katkıyı yapmaları gerek sigorta tekniği ve gerek adalet kavramları ile bağdaşmamaktadır.
Sektör verileri 12. Ay bazında açıklanmış olmamakla birlikte 9. Ay rakamlarında Kasko ve Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) sigortalarında zararlar alınan primlere göre fazladır.
Bu yüzden sigorta şirketleri tarife fiyatlarını yükseltirken aracı komisyonlarını da aşağı çekmektedir.
Geçtiğimiz dönemlerin aksine yeni dönemde gerek sigorta şirketlerinin iş kabul şartları, gerek aracı komisyonundaki azalmalar ile tarife primlerinin yükselmesi sigortacılar ile sigortalıları daha fazla karşı karşıya getirecektir.
Sigorta şirketlerinin ilk önceliği prim yazmakken, faaliyet zararları nedeniyle, artık seçici davranmak zorunda kalıyorlar.
Bu geçiş döneminde de sıkıntılar yaşanacak, aracılar için bu komisyonları kabullenmek, sigortalı adaylar içinde fiyatları kabullenmek kolay olmayacak. Belki sigortalanma hızı düşecek, âmâ gelen hasarlar, sigortanın önemini arttıracak, kısaca alışılacak ve sektör karlı hale gelecektir.

Bunları Biliyormuydunuz!

Powered by AcerPro AcerPro