BİREYSEL SİGORTA

BİREYSEL SİGORTA

Konut sigortaları ile eviniz ve ailenizi koruma altını alabilirsiniz.  Paket sigortalar ile yangın, deprem, hırsızlık, su basması ve diğer verilen ek teminatlar ile sizlere koruma kalkanı oluşturmayı amaçlamaktadır.
Küçük, orta ve büyük ölçekli değişik sektörlerde faaliyet gösteren iş yerinizi karşılaşabileceğiniz risklere karşı güvence altına alan geniş kapsamlı sigortalardır.
Kasko Sigortaları ile aracınızın çarpma, çarpışma, çalınma, hırsızlık, yanma, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terör, cam kırılması, sel/su baskını, deprem gibi risklerin meydana gelmesi durumunda maddi ve bedeni zararları teminat altına alabilirsiniz.
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu' na göre, motorlu aracın işletilmesi sırasında, üçüncü şahısların ölümü, yaralanması ve maddi zararlara sebebiyet verilmesi halinde işletene ait hukuki sorumlulukları teminat altına alan sigortadır. Trafik sigortaları uygulama esasları ve teminatları Hazine Müsteşarlığınca belirlenmektedir.
Ferdi kaza sigortaları, olması muhtemel bir kaza halinde, sigortalının vefat ve sürekli sakatlık risklerini bir yıl süreyle güvence altına alan, sigortalının ayrıca seçmiş olduğu limitler dahilinde kaza sonucu oluşabilecek tedavi masraflarını ve çalışamadığı günlerin maddi kayıplarını da kapsamı altına alır.
Bir malın gemi, kamyon, uçak ya da tren ile bir yerden bir yere taşınması sırasında poliçede yer alan kloz ve şartlar uyarınca bir kaza ya da olaya bağlı olarak, fiziki  zarar görmesi durumlarını teminat altına alan sigorta ürünüdür.
Değerli madenler ve taşlar, altın, mücevher ile nakit para ve benzeri kıymetli  malların, gemi, kamyon, uçak, ya da tren ile bir yerden bir yere taşınması sırasında poliçede yer alan kloz ve şartlar uyarınca bir kaza sonucunda zarar görmesi ve/veya silahlı gasp ve soygun risklerine karşı en geniş kapsamlı teminatların sunulduğu sigorta ürünüdür.

Türkiye sınırları içinde karayolu ile yük taşımacılığı yapan nakliyeci firmaların, kendilerine ait ve/veya kiraladıkları araçlarla taşıma hizmeti verdikleri müşterilerine ait emteayı taşırken teminat kapsamındaki bir rizikonun gerçekleşmesi sonucunda doğan yasal sorumluluklarını poliçede belirlenmiş şartlar ve limitler dahilinde teminat altına sigorta ürünüdür.

Nakliyat firmalarının, uluslararası karayoluyla yaptıkları taşımalarda, taşıyıcının yük sahibine olan sorumluluğunun sınır ve çerçevesini çizen uluslararası bir anlaşma olan CMR sözleşmesinden kaynaklanan hukuki sorumluluklarını, poliçede belirtilen şart ve limitler ile teminat altına alan sigorta ürünüdür.
İç sularda, limanda seyir esnasında, marinada, rıhtımda, yatma mahallinde, çekek yerinde, dubaya bağlı ya da kızakta iken, deneme seferlerinde, tehlikede olan başka bir tekneyi çekerken, çekek yerine çekilirken veya denize indirilirken, sahilde ve depoda, sökme, montaj, normal ya da olağanüstü bakım esnasında da verilen teminatlar ile güvence altına alınması hedeflenmektedir.
Yeni inşa edilmekte olan veya tadilat gören tekneleri, gemi yapımcısının sorumluluğu altındayken gerçekleşebilecek risklere karşı, inşaatın başlangıcından suya indirilip yüzdürülmesine kadar geçen süre içerisinde teminat altına alınması hedeflenmektedir.
Ferdi veya aile olarak yapılan özel sağlık sigortaları, kişilerin istedikleri doktor ve/vaya hastane seçme olanağı sağlamaktadır. Kaza veya hastalık sonucu oluşabilecek yatarak veya ayakta tedavi sağlık giderlerinizi seçeceğiniz planlar ile güvence altına alabilirsiniz.
Vize başvurularınız sırasında pek çok konsolosluğun zorunlu olarak istediği Seyahat Sağlık Sigortası ile yurtdışı seyahatlerinizde karşılaşabileceğiniz acil sağlık problemlerini teminat altına alabilir ve asistans hizmetleriyle güvenli seyahat edebilirsiniz.
Zorunlu Deprem Sigortaları, belediye sınırları içerisinde bulunan meskenlere yönelik yapılan sigortalarıdır.
Sigortalanacak kişinin sigorta süresi içerisinde oluşabilecek risklere karşı poliçe üzerinde yazılı bedeli kanuni varislerine veya poliçe üzerinde yazılı menfaattarlarına öder.

Bireysel Emeklilik ile bireylerin çalışma yaşamları boyunca yaptıkları düzenli tasarrufların yatırıma yönlendirilmesini sağlayarak, oluşacak birikimlerle, tasarruf yaptıkları dönemde sahip oldukları refah seviyesinin emeklilik döneminde de devam etmesini sağlamaktır.

Bunları Biliyormuydunuz!

Powered by AcerPro AcerPro