KURUMSAL SİGORTA

KURUMSAL SİGORTA

Ferdi kaza sigortaları, olması muhtemel bir kaza halinde, sigortalının vefat ve sürekli sakatlık risklerini bir yıl süreyle güvence altına alan, sigortalının ayrıca seçmiş olduğu limitler dahilinde kaza sonucu oluşabilecek tedavi masraflarını ve çalışamadığı günlerin maddi kayıplarını da kapsamı altına alır. Çalışanlarınızı Ferdi Kaza Sigortası ile güvence altına alabilirsiniz.
İşletme personelinize, eş ve çocuklarına yönelik uygun  teminat ve limitler ile yatarak veya ayakta tedavi hizmetleri grup sağlık poliçesi satın alınarak verimlilik ve performans artışı için çözümler yaratabilirsiniz.
Yıllık Grup Hayat Sigortası ile çalışanlarınızı, karşılaşabilecekleri vefat ve sürekli sakatlık risklerine karşı bir yıl boyunca güvence altına alabilirsiniz.
İşletmenin sabit kıymetleri için yaptırmış olduğu poliçe kapsamına giren risklerden birinin gerçekleşmesi sonucu ticari faaliyetinin tamamen durması veya aksaması nedeniyle oluşan kar kayıplarını poliçede belirtilen tazminat süresi içinde olmak kaydı ile ödenmesidir.
Tek bir poliçe ile aracınız için ihtiyaç duyabileceğiniz tüm sigorta teminatlarına bir arada, üstelik benzersiz avantajlarla alabilirsiniz.

Mekanik ve elektrikli makinelerinizin beklenmeyen ve ani fiziksel hasar ve ziyalarını teminat altına alabilirsiniz.

İnşaat Tüm Riskler Sigortası ile her tür konut inşaatı başta olmak üzere, iş yeri, fabrika, hastane, okul ve diğer resmi daire binaları, karayolu, baraj, enerji santralleri, havaalanı, köprü, tünel, liman, kanal vb. tüm inşaat işleri ile her tür tadilat işleri bu ürün ile teminat altına alabilirsiniz.
Kara, deniz, hava ve demir yoluyla bir yerden diğer bir yer taşınmakta olan her türlü yükün, taşınmaları sırasında karşılaşabilecekleri tehlikelerden kaynaklanan hasarlarınızı teminat altına alabilirsiniz.
Bir işyerinde işverene bir hizmet sözleşmesi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa tabi çalışanların yükümlülüklerini yerine getirmesi esnasında  uğrayacağı zararlar için işverene düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alan sigorta türüdür.

Bunları Biliyormuydunuz!

Powered by AcerPro AcerPro